Naast de kwalitatieve eisen die FIFA stelt aan de voetballen, gaat het FIFA Quality Concept verder dan de producten alleen.

In de strijd tegen kinderarbeid en verbetering van werkomstandigheden over de gehele wereld heeft FIFA de criteria voor voetbalfabrikanten aangescherpt en vastgelegd in het FIFA Quality Concept for Footballs.

Het is niet eenvoudig om de kwaliteit van voetballen vast te stellen met het blote oog. Zonder begeleiding en hulp zouden inkopers van voetballen moeten kiezen uit een breed scala van producten, in de hoop dat de voetbal aan het einde van de wedstrijd nog net zo goed is als bij de aftrap. Om klanten te helpen en om te garanderen dat de voetballen van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn heeft FIFA het FIFA Quality Concept of Footballs gelanceerd. Hiermee kunnen voetbalfabrikanten hun producten laten testen en certificeren.

Voor het verkrijgen van een licentie, waren voetbalfabrikanten al verplicht om te bevestigen dat geen kinderarbeid is ingezet in de productieprocessen. Dit criteria is verder uitgebreid.  Licentiehouders handelen nu conform de gedragscode van de World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI).

In plaats van zich te concentreren op de inzet van kinderarbeid zijn in deze gedragscode ook internationaal geaccepteerde richtlijnen opgenomen voor werktijden, gezondheid, veiligheid, gedwongen arbeid en bescherming van het milieu. Het gaat dat alleen om de kwaliteit van het eindproduct, maar ook om de kwaliteit van het productieproces en een fatsoenlijke behandeling voor de mensen die hierbij betrokken zijn.

De WFSGI geeft alleen goedkeuring, wanneer aan alle voorwaarden zijn voldaan en deze zijn gecontroleerd. Licentiehouders dienen FIFA ieder jaar te voorzien van kopieën van deze bevestiging; voorheen was dit nog iedere 4 jaar. Dit zorgt er voor dat alleen voetbalfabrikanten, die voldoen aan de geaccepteerde minimum standaard FIFA licentiehouder kunnen worden.

SAMBA is blij met deze laatste ontwikkeling. SAMBA draagt graag bij aan sociale ontwikkeling, zeker als dit kan met en door voetbal. De garantie van een minimale sociale standaard voor de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de productie van onze SAMBA voetballen is het minste wat wij kunnen doen voor het plezier dat wij beleven aan de SAMBA producten op het voetbalveld!

Alle licentiefees worden gedoneerd aan sociale projecten die onderdeel uitmaken van de Football for Hope beweging. Door voetballen aan te schaffen met een “FIFA INSPECTED” of “FIFA APPROVED” keurmerk, steun je automatisch de inspanningen van FIFA om de sociale ontwikkeling te verbeteren en dat de werkomstandigheden tijdens het productieproces voldoen aan de internationaal geaccepteerde standaard.

Bron: www.fifa.com